مقالات

 تأیید اعتبار دامنه های بین المللی

با توجه به قوانین جدید تنظیم شده توسط موسسه بین المللی ICAN ، دامنه هایی که با پسوندهایی نظیر com...

 پنل مدیریتی دامنه های بین المللی

مشتریان محترم پرنیا هاست که دامنه های بین المللی خود را از طریق این سایت به ثبت رسانید و یا تمدید...