تأیید اعتبار دامنه های بین المللی

با توجه به قوانین جدید تنظیم شده توسط موسسه بین المللی ICAN ، دامنه هایی که با پسوندهایی نظیر com ، net و ... ثبت می گردند نیازمند تأیید هویت ثبت کننده می باشند. بدین منظور پس از ثبت دامنه ، ایمیلی برای شخص ثبت کننده ارسال می گردد که می باید با کلیک بر روی لینک درون آن مراحل تأیید اطلاعات را به پایان رسانید. پس از کلیک ، وارد صفحه ای می شوید که اطلاعات اعلام شده توسط شما در آن مجدداً به نمایش در می آید.
اطلاعات این صفحه را با دقت بررسی کرده و در صورت تأیید آنها، دو گزینه I declare the information above is true و General را تیک زده و پس از انتخاب گزینه Approve در پایین صفحه ، بر روی دکمه Submit کلیک کنید.
تصویر نمونه :
تأیید اطلاعات مالکیت دامنه

در صورت انجام مراحل فوق ، دامنه شما با موفقیت ثبت نهایی شده و پس از چند ساعت با فضای میزبانی خریداری شده شما منطبق خواهد گردید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

پنل مدیریتی دامنه های بین المللی

مشتریان محترم پرنیا هاست که دامنه های بین المللی خود را از طریق این سایت به ثبت رسانید و یا تمدید...